Dê tái chanh

120.000 

Nhân dịp khai trương Nhà hàng Vũ Phong